Tel. 534 173 030

ul. Jesionowa 2, 05-077 Warszawa

KLIM9430
IMG_1958
KLIM2255
KLIM2203
IMG_2015
KLIM9309
_DSC9514
_DSC9709
Previous Next Play Pause

Terapeuci

Profesjonalną rehabilitacją zajmuję się od 2004 r. Jestem osobą piekielnie aktywną zawodowo. Uwielbiam pracę z dziećmi. Rzadko zdarza się połączyć pasję z pracą. Mi się to udało.

Ukończyłam fizjoterapię na Akademii Medycznej w Warszawie. W toku studiów odbyłam szereg dodatkowych szkoleń. Pracowałam z dziećmi z różnymi zaburzeniami – zarówno neurologicznymi jak i ortopedycznymi. Obecnie pracuję jako fizjoterapeuta i terapeuta integracji sensorycznej w Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu k/ Warszawy.

Moim celem jest spełnianie marzeń w granicach ich możliwości. Wkładam całe serce w każde, nawet najprostsze ćwiczenie, ale w zamian oczekuję zaangażowania ze strony dzieci  i rodziców.


Ukończone kursy i szkolenia:

11.2012 - kurs "Masażu Shantala"
08. 2011 – Kinesiobalance
06. 2011 – Thera Suit Method
05. 2011 – Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny
04. 2011 – Integracja Sensoryczna II stopień
05. 2010 – Taping Rehabilitacyjny
11. 2009 – Leczenie i rehabilitacja w ortopedii i neurologii dziecięcej – interdyscyplinarne studium przypadków
11. 2009 – Zintegrowane usprawnianie dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego II stopień
10. 2009 – Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego I stopień
07. 2009 – Kinesiology Taping kurs podstawowy
03. 2009 – Integracja Sensoryczna I stopień
06. 2007 – Postępy w terapii mózgowego porażenia dziecięcego – kurs dla zaawansowanych
11. 2006 – Profil rozwoju człowieka wg G. Domana oraz Program Organizacji Neurologicznej
06. 2005 – 05. 2006 uczestnik w programie pracy z dziećmi z zespołem ADHD

Jestem absolwentką magisterskich studiów fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz podyplomowych studiów „Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”.

Obecnie rehabilituję dzieci i niemowlęta w Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji w Zagórzu. Praca z dziećmi daje mi olbrzymią radość i satysfakcję. Swoją terapię zamieniam w zabawę – naturalną aktywność dzieci, tak by rehabilitacja wywoływała uśmiech na ich twarzach.

Moim najważniejszym celem jest mobilizacja dziecka do podejmowania nowych wyzwań. Wciąż doskonalę swoje umiejętności i pogłębiam wiedzę by móc jak najwięcej zaoferować swoim małym pacjentom.

Ukończone kursy i szkolenia:

- „Rehabilitacja Neuropediatryczna” według zasad NDT Bobath

- Trójpłaszczyznowa, manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber
- „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”
- „Kinesiobalans” – taping rehabilitacyjny
- „Interdyscyplinarne leczenie dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym”
- kurs "Masażu Shantala"
- „Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego"- szkolenie I stopnia
- "Kurs wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci” – kurs doskonalący CMKP
- „Jak pracować z dzieckiem z zespołem ADHD”- szkolenie

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając liczne praktyki w placówkach oświatowych i medycznych oraz pracując jako logopeda w przedszkolach publicznych.

Terapię z dziećmi prowadzę w sposób kreatywny i wesoły dostosowując ją do zainteresowań i możliwości pacjentów. Celem moich działań jest rozbudzenie w dzieciach chęci do komunikacji na możliwym dla nich poziomie.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Roczny staż logopedyczny w Fundacji SYNAPSIS
  •  „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem"
  •  „AAC. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – 1 i 2 stopień
  •  „Makaton stopień I”
  •  "Masaż logopedyczny",
  • "Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt"

Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończyłam 5 letnie studia na II Wydziale Lekarskim o specjalności Fizjoterapia. Od początku  byłam przekonana, że chcę pracować z najmłodszymi pacjentami i pod tym kątem rozwijałam się zawodowo. Od kilku lat jestem członkiem Koła Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – SKN w Pediatrii. Doświadczenie w zakresie rehabilitacji pediatrycznej zdobywałam już w trakcie studiów poprzez liczne praktyki zawodowe w Instytucie Matki i Dziecka, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie  na ulicy Działdowskiej i Marszałkowskiej oraz Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka" w Stawnicy. Praca z małymi pacjentami to duża odpowiedzialność, która jest moją pasją i daje mi ogromną satysfakcję.

Ciągle dążę do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Ukończyłam liczne kursy, szkolenia, warsztaty z zakresu rehabilitacji pediatrycznej.

- Basic Course Kinesiology Taping
- Kurs podstawowy koncepcji PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
- Szkolenie: Rozwój niemowlęcia - prawidłowy i zaburzony rozwój niemowlęcia i małego dziecka - program wczesnej terapii i stymulacji psychoruchowej w oparciu o neurofizjologię rozwoju „Dziecko wiotkie w terapii. Ustalenie programu ćwiczeń”
- Dwustopniowy kurs: „Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
- Uczestnictwo w Cyklicznym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych:
- WIOŚNIE Z FIZJOTERAPIĄ – Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji
- Czynny udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla studentów i młodych lekarzy- Pediatria, jakiej nie znacie.
- Kurs- Animator pracy z dziećmi.

Jestem magistrem fizjoterapii, absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pracę z dziećmi rozpoczęłam w 2011 roku, początkowo jako instruktor nauki pływania, a następnie fizjoterapeuta dzieci w wodzie. Pracowałam z dziećmi z różnymi zaburzeniami – zarówno neurologicznymi jak i ortopedycznymi. Prowadziłam zajęcia w wodzie z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa oraz ADHD.

Od początku  byłam przekonana, że moją pasją jest rehabilitacja dzieci stąd wybór tematu pracy licencjackiej „Rehabilitacja dzieci z Zespołem FAZ metodą NDT- Bobath .

Doświadczenie zawodowe w zakresie rehabilitacji zdobywałam dzięki licznym praktykom: w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie  na ulicy Działdowskiej i Marszałkowskiej oraz w Centrum Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych Małgorzata Tomaszewska w Suszu. Współpracowałam z Mazowieckim Centrum Biznesu Nauki i Kultury w Wołominie, jako opiekun grup dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych w ramach zajęć z arteterapii oraz MOSIR w Warszawie.

Praca z dziećmi jest dla mnie nie tylko ogromnym wyzwaniem, ale przede wszystkim przyjemnością. Moje motto brzmi „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Ukończone kursy:

- Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych
- Elementy integracji sensorycznej
- Masaż sensoryczny - terapia i instruktaż
- Masaż Shantala
- Autyzm i zespół Aspergera - diagnoza i terapia
- kurs instruktora nauki pływania
- kurs BLS + AED
- kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanie tytułu ratownika

Terapeuta integracji Sensorycznej oraz terapeuta zajęciowy, obecnie prowadzę zajęcia terapii ręki.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, wiedzę i praktykę zdobywałam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Z dziećmi niepełnosprawnymi pracuję od 8 lat. W pracy kieruję się dobrem dzieci, staram się dostrzec ich problemy i dostosować terapię do ich potrzeb.

Celem prowadzonych przeze mnie zajęć jest usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczanie wrażeń dotykowych.

Są to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową ręki dziecka, umiejętności chwytu, czynności manipulacyjnych, koordynację między kończynami, co przekłada się na opanowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych, a w późniejszym okresie techniki pisania.

Kiedy mamy sprawne ręce jesteśmy w stanie wykonać większość czynności wokół siebie co sprawia że jesteśmy bardziej niezależni, a to z kolei przekłada się na możliwość uczestniczenia w pełni w życiu społecznym.

- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Specjalność: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i terapia pedagogiczna
- Kurs dla instruktorów terapii zajęciowej
- Terapia ręki
- Kinezjologia edukacyjna wg Paula Dennisona
- Szkolenie z obsługi urządzenia do reedukacji funkcji ręki „ARMEO”
- Konferencja „Leczenie i rehabilitacja w ortopedii i neurologii –studium przypadków
- Kurs medyczny, „Postępy w terapii i rehabilitacji dzieci z MPD
- Model Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji AAC

Jestem magistrem pedagogiki specjalnej, absolwentką „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” oraz „Edukacji rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jestem także certyfikowanym terapeutą i diagnostą Integracji Sensorycznej. Pracuję również jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, ukończyłam  także szkolenia z zakresu m.in. arteterapii, muzykoterapii, bajkoterapii oraz terapii ręki.

Uważam, że kluczowa dla efektywnej pracy z dzieckiem jest nie tylko szeroka wiedza, ale też odpowiednie podejście. Dlatego na zajęciach dbam o dobrą atmosferę i  wszechstronny rozwój dziecka, a wolnym czasie chętnie uczestniczę w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Staram się, aby dzieci przede wszystkim dobrze się bawiły, ponieważ myślę, że kreatywne i otwarte podejście do dziecka jest podstawą skutecznej terapii.

 

Jestem absolwentką studiów I stopnia z zakresu Fizjoterapii w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Aktualnie w trakcie studiów II stopnia z zakresu Fizjoterapii w Wyższej Szkole Rehabilitacji oraz Przygotowania Pedagogicznego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam podczas praktyk i wolontariatu w Instutycie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”od 2015 roku.

W swojej pracy z dziećmi przeplatam elementy gier i zabaw, aby mali pacjenci czuli się na nich dobrze i swobodnie, a jednocześnie mobilizowali się do osiągania nowych wyzwań. Cały czas pogłębiam swoją wiedzę z zakresu Fizjoterapii pediatrycznej, po to by dać swoim pacjentom wszystko czego potrzebują.

Ukończone szkolenia i kursy:

- PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) – kurs podstawowy

- PNF w Pediatrii

- Trójpłaszczyznowa, manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zunkunft-Huber

- Integracja sensoryczna - I stopień

- Integracja Sensoryczna - II stopień

- Terapia Ręki - I stopień

- Kurs udzielania pierwszej pomocy

- Ocena Neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego

- Kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała

- Warsztaty: piłki, taśmy, bosu – kompleksowy trening

- Warsztaty: Zajęcie ruchowe dla kobiet w ciąży i po porodzie