Tel. 534 173 030

ul. Jesionowa 2, 05-077 Warszawa

Neurorehabilitacja dzieci

 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Zespoły genetyczne
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • inne zaburzenia rozwoju ruchowego

IMG_1978
IMG_2078
IMG_2052
KLIM2255

Rehabilitacja niemowląt

 • Wzmożone/ obniżone napięcie mięśniowe
 • Asymetria ułożeniowa
 • Kręcz szyi
 • Opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • Porażenie splotu barkowego
 • Inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
  Noszenie niemowląt w pozycji fasolki, pielęgnacja niemowląt, asymetria ułożenia, terapia NDT Bobath
  Ubieranie niemowląt, prawidłowa pielęgnacja niemowląt
  Pozycje do karmienia niemowląt
  Obracanie niemowląt, prawidłowa pielęgnacja, wspomaganie rozwoju ruchowego
  Podnoszenie niemowląt
  _DSC9906

Integracja Sensoryczna

 • Nadpobudliwość ruchowa 
 • Problemy z koncentracją uwagi
 • ADHD
 • Autyzm, zespół Aspergera
 • Opóźnienie rozwoju psychomotorycznego
 • Zaburzenia mowy
Na czym polega terapia integracji sensorycznej?
IMG_2088
KLIM9309
KLIM9439

Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber

 • stopa płasko-koślawa, sierpowata, przywiedzeniowa, końska, piętowa i inne.
 • zaburzenia osi kończyn dolnych

 

Badanie stóp oraz indywidualne dopasowanie termoplastycznych wkładek ortopedycznych ICB MEDICAL

 • wkładki ortopedyczne są ważnym elementem wspomagania terapii nieprawidłowego ustawienia stóp (a co za tym idzie całej postawy) u dzieci. Pomagają utrwalać efekty uzyskane podczas terapii oraz zapobiegają kompensacjom kończyn dolnych i tułowia.

 

Terapia w kombinezonie TheraSuit

 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Opóźnienie rozwoju motorycznego
 • Udary i urazy mózgu
 • Przepuklina rdzeniowo-oponowa
 • Choroby układu nerwowo-mięśniowego

TURNUSY z użyciem kombinezonów Therasuit
Ćwiczenia w wymiarze 2,5 godzin dziennie, 5 razy w tygodniu w cyklach jedno, dwu i trzytygodniowych. Jest to zindywidualizowany, intensywny program rehabilitacyjny mający na celu rozwój siły i funkcji, czyli niezależności w wykonywaniu codziennych czynności.
W terapii wykorzystywane są: kostium rehabilitacyjny TheraSuit oraz Uniwersalny Gabinet Leczniczy. Specjalnie stworzony program pozwala na poprawę wzorców ruchowych oraz przyspieszenie rozwoju motorycznego.

Intensywna terapia w kostiumie TheraSuit:

 • Polepsza propriocepcję
 • Redukuje patologiczne odruchy
 • Przywraca prawidłową postawę oraz wzór ruchowy
 • Zapewnia zewnętrzną stabilizacje ciała i wspomaga osłabione mięśnie
 • Koryguje prawidłowe ustawienie elementów ciała
 • Wpływa na układ błędnikowy (system równowagi)
 • Stymuluje mózg oraz polepsza pracę Centralnego Układu Nerwowego
 • Prowadzi stymulację dotykową i sensoryczną
 • Poprawia płynność mówienia i wymowę (poprzez wpływ na stabilizację ciała)
 • Obciąża ciało dziecka siłami podobnymi do sił grawitacji
 • Przyspiesza progres nowo-wyuczonych umiejętności ruchowych i funkcjonalnych
IMG_0313 zm
IMG_0319 zm

Korekcja wad postawy

 • Wady i zniekształcenia stóp
 • Plecy okrągłe, pogłębiona lordoza
 • Skoliozy
 • Koślawość/ szpotawość kolan
 • Inne wady postawy

Funkcjonalna terapia ręki

 • Poprawa zdolności manualnych
 • Przygotowanie do funkcji szkolnych
 • Nauka prawidłowego chwytu
KLIM2136
KLIM2203

Terapia logopedyczna

 • Dyslalia,
 • Opóźniony rozwój mowy,
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia
 • korowego,
 • Dyzartria
 • Jąkanie
 • Niedokształcenie mowy z powodu niepełnosprawności intelektualnej,
 • Afazja
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Zajęcia logarytmiczne
IMG_2015
IMG_2033 2

Terapia pedagogiczna

 • Reedukacja Dysleksji,
 • Usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego,
 • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych,

Terapia psychologiczna

 • Ocena rozwoju dziecka i gotowości szkolnej,
 • Problemy wychowawcze,
 • Lęk, depresja
 • Problemy z koncentracją uwagi i nadpobudliwość
 • Autyzm, zespół aspergera
 • Upośledzenie umysłowe
 • Trening interpersonalny dla młodzieży

Kinesiotaping

 • Korekcja wad postawy
 • Wspomaganie pracy mięśni

 


Masaż Shantala